Curriculum Vitae

Åke Blomdahl

     

Tillbaka

 

Anställningar

  2011- Jag har försiktigt återupptagit måleriet
För försörjningen jobbar jag deltid som vårdare vid en daglig verksamhet i Rågsved som drivs av Attendo LSS.
  2004-2010 Studerade matematik och datalogi på halvtid.
Som försörjning har jag jobbat som vårdare/handledare på en daglig verksamhet inom handikappomsorgen. För närvarande arbetar jag för Attendo LSS, fram till aug 2010 var det för Årsta-Enskede-Vantör Stadsdelsförvaltning. Jag har också arbetat i vården för Älvsjö och Skarpnäck Stadsdelsförvaltning.
  2001-2003 Programmerare Director-Lingo, ASP, JavaScript, SQL m.fl. för Gravity som tillhör Academedia i Stockholm. På Gravity jobbade jag mycket med webbaserad e-learning. Gravity heter numera "Academedia Learning Consulting" med kontor i Malmö.
  1996-2001 Programmerare i Director-Lingo, Visual Basic, ASP, SQL, m.fl. för ELD Interaktiv Produktion i Stockholm. ELD började som produktionsbolag åt Levande Böcker för produktion av barnspel på CD-ROM. ELD kom senare att bli en del av Enlight och såldes till Academedia 2001.
På ELD deltog jag i produktionen av fler välkända barnspel bl.a. i serierna ”Krakels ABC”, ”Mulle Meck”.
  1994 Informatör för Stiftelsen för Globala Befolkningsfrågor,
(World Population Foundation, WPF-Sweden).
Arbetet handlade om att framställa nyhetsbrev och annat skriftliga material. Det innbar bl.a. journalistiskt arbete, översättning från engelska till svenska och typografisk formgivning.
  1993 Illustation och typografisk formgivning av en bok, "Välj själv" av Gunnar Ståldal, för Human Etiska Förbundet.
 

Fri konstnär/formgivare

  1986-1993 Bildkonstnär och egen företagare i 6½ år. Jag hade ett antal separatutställningar i Stockholm och Härnösand och jag gjorde en större utsmyckning för Vårdgymnasiet i Härnösand. Under den här tiden arbetade jag med landskapsmåleri och illustration (mest biologi).
 

Utbildning

  2006-08 Databasteknik, Datorarkitektur, Algoritmer och komplexitet, Mjukvarukonstruktion med projektarbete och ”IT-design för funktionshindrade” som enstaka kurser vid CSC (f.d. NADA) - Stockholms Universitet.
  2004-05 Matematik: Analys III, Analys IV, Lineär algebra II, Algebra och Kombinatorik, Kombinatorik II, Sannolikhetslära I och Logik som enstaka kurser vid Stockholms Universitet
  2003-04 Objektorienterad programmering, Datalogi I-II, som enstaka kurser vid NADA - Stockholms Universitet.
  1995 Programmering grundkurs, 2 terminer. WM-Data/KOMVUX.
  1993-94 Typografisk Design, diplomkurs vid Folkuniversitet, 1 termin. Diplomerad.
  1982-84 Kompletterade 3:årig gymnasieutbildning, naturvetenskaplig linje vid KOMVUX.
  1977-82 Konsthögskolan i Stockholm, linje för fri konst, skulptur, 5 år.
   

Kurser

  2000-01 Advanced ASP, Jönsson & Lepp.
  1998 Advanced Lingo (Director 7) med Terry Schusler.
  1997 Using InstallShield 5.
  1997 Advanced Lingo (Director 5) med Terry Schusler.
  1993 ”Marknadsföring för kulturarbetare”, RMI-Berghs Företagsskola.
   

Datorkompetens

  Systemering: Objektorienterad mjukvarukonstruktion med projektledning, design, prototyper, dokumentation, test.
Programmering: Java, C#, C++, Pascal, Visual Basic
4G programmering: Adobe (Macromedia) Director med lingoprogrammering,
Adobe (Macromedia) Flash, design och actionscripts. VBA för MS-Office
För websidekonstruktion: HTML/XHTML, XML, JavaScript, ASP (Active Server Pages), PHP, IIS (Microsofts Internet Information Server) med administration, indexserver mm.
Databas: MS SQL-Server, MS Access, MySQL, Postgres, Informix
Operativsystem: Windows, Mac OSX, Mac UNIX, Solaris UNIX
Installation: InstallShield (för Windows)
DTP och grafik: Photoshop, Illustrator, Freehand, PageMaker m.fl. för bildbehandling och trycksaksproduktion.
 

Persondata

  Född 24 februari, 1955
  Adress Nidälvsgränd 10, 128 44 Bagarmossen
  Telefon 08-39 50 57, 070-45 48 789
  E-mail ake@eldfluga.com